2015

Zeventig jaar geleden werd Nederland bevrijd en kwam er een eind aan de Tweede Wereldoorlog.

Ter gelegenheid van de herdenking en viering van de bevrijding van ons land, heeft het Comité 4 meiherdenking Eerbeek in samenwerking met de gemeente Brummen, de Stichting Cultuur en Sport Brummense basisscholen en met medewerking van de Eerbeekse basisscholen in 2015 deze website samengesteld.

 

Onze burgemeester, de heer Van Hedel, schreef een prachtig voorwoord.

 

Alle Eerbeekse scholen leverden een bijdrage in de vorm van tekeningen, gedichten en gedachten, wenstegels, verhalen, videofilm, fotowand, reportages of groepswerk.

 

Voor leraren is deze website een bron van informatie voor lessen en activiteiten voor leerlingen in de periode rond de jaarlijkse herdenking en bevrijding.

Zie hiervoor de informatie onder de knop “HOE?”

 

We vragen u om deze website (weer) eens door te bladeren, te overdenken en te bespreken met uw collega’s binnen uw school en het directienetwerk.

 

Graag horen we uw reactie of we deze website voor 2020 zullen actualiseren met uw inzet en medewerking en werk van heel veel 

Eerbeekse  kinderen.

 

2020

Vijfenzeventig jaar geleden werd Nederland bevrijd.

 

 Kunnen we op uw bijdragen aan deze website rekenen?

 Graag uw reactie naar onderstaand mailadres.

 Namens het Comité 4 mei-herdenking Eerbeek,

 

 Freek Toevank.

 

Tekeningen

Gedichten

Gedachten

Verhalen

2015:

Foto’s, films,

presentaties

 

Archief:

Foto’s, films,

presentaties

 

Aanklikken voor informatie.

Wenstegels

 

We geven we onze Eerbeekse kinderen op deze website een podium om hun gedachten te uiten in de vorm van tekeningen, gedichten, wensen verhalen, beeldpresentaties en

foto’s met (familie-)verhalen.

 

De Eerbeekse basisscholen.

f.toevank@kpnmail.nl